5 manieren om je aan de AVG te houden

Terug naar overzicht

Bijna elke ondernemer is in bezit van persoonsinformatie, en dus is op ieder van hen de wet AVG van toepassing. Wie niet voldoet aan de eisen van de AVG kan een flinke boete van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen. Lees in deze blog waar je op moet letten om een boete te voorkomen en hoe je dus zo zorgvuldig mogelijk met je klantgegevens omgaat.

Voorkom een flinke boete door te voldoen aan de AVG

Sinds mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijna elke ondernemer is in bezit van persoonsinformatie, en dus is op ieder van hen de wet AVG van toepassing. Wie niet voldoet aan de eisen van de AVG kan een flinke boete van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen. Lees in deze blog waar je op moet letten om een boete te voorkomen en hoe je dus zo zorgvuldig mogelijk met je klantgegevens omgaat.

1. Weet waar je gegevens staan

Door te weten waar persoonsgegevens, zoals klantgegevens maar ook personeelsgegevens staan, en wie daar toegang toe heeft, ben je al een heel eind. Daarna is het ook van belang om te zorgen dat je controle uitoefent op wie toegang heeft en dat je de gegevens extra goed beschermt tegen datalekken.

2. Beïnvloed wie toegang heeft tot gegevens

Versleutel en bewaar gevoelige klantgegevens apart en beperk toegang. Met slimme software, zoals bijvoorbeeld het totaalpakket Microsoft 365 dat speciaal voor het MKB is gemaakt, kan hierbij helpen.

3. Verlaag de kans op datalekken via mail

Met een goed e-mailprogramma zoals bijvoorbeeld Outlook, beperk je de kans dat geïnfecteerde links in mails geopend worden. Het programma herkent deze links en blokkeert ze automatisch. Door bestanden te versleutelen, zoals bij stap 2, voorkom je ook dat dit soort gegevens überhaupt per mail kunnen worden verstuurd, per ongeluk of opzettelijk. Verder kun je een functie toevoegen die signaleert wanneer je mail stuurt naar mensen buiten je organisatie. Ook kun je bestanden zo instellen dat ze alleen met extra authenticatie geopend kunnen worden en niet per mail te delen zijn.

4. Maak persoonsgegevens slim vindbaar

Onderdeel van de AVG is dat mensen aan kunnen geven dat ze niet meer willen dat hun gegevens in jouw bezit zijn. Jij bent dan verplicht deze gegevens te wissen.

5. Vraag hulp

Wil je bijvoorbeeld met hulp van slimme software van Microsoft 365 (nog) beter voldoen aan de eisen van de AVG? Neem dan contact op met ons op via mail (verkoop@inbusiness-ict.nl). Wij kunnen je helpen bij de toepassingen van deze software en deze precies afstemmen op de behoeften van jouw bedrijf.