Defect en Retour

Defect binnen de garantie

Binnen de garantietermijn heeft u recht op kosteloze reparatie en/of vervanging. Aanmelding conform onderstaande procedure.


RMA aanmelden

Alvorens u een product ter reparatie aanbiedt, dient u deze eerst als RMA telefonisch aan te melden. Bij de retourzending dient een kopie van de aankoopnota, een schrijven met reden van reparatie, omruil of retour en eventueel vermelding van het nieuw gewenst product te zitten. Stuur nooit een pakket ongefrankeerd op want deze wordt geweigerd bij ontvangst of de kosten voor het ongefrankeerd versturen à € 10,00 worden aan u doorberekend. Tevens adviseren wij u om de zending verzekerd te verzenden. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening.

RMA proces

Als het product defect is kunt u langs een bekend servicepoint gaan, of het product ter reparatie inzenden aan of langsbrengen in onze showroom in Emmen. Indien gerepareerd of omgeruild kan worden binnen de garantietermijn en onder de garantievoorwaarden, gebeurt dit kosteloos. Indien uw product buiten de garantietermijn of -voorwaarden valt ontvangt u eerst een prijsopgave. U kunt er dan voor kiezen het product tegen het voorgestelde tarief te laten repareren, of het product ongerepareerd retour te ontvangen (u betaalt dan wel de onderzoekskosten), of kosteloos afstand te doen van het product.


DOA

Helaas komt het een enkele keer voor dat een product bij ontvangst niet naar behoren blijkt te werken. Dit noemt men een DOA (Dead On Arrival). Mocht dit het geval zijn, dan kan het product omgeruild worden voor een ander exemplaar. U kunt het product dan voor omruiling insturen of langsbrengen. Het pakket wordt alleen omgeruild indien het product en bijbehorende accessoires in volledige nieuwstaat verkeren. Onderdelen behoren nog in de originele verpakking te zitten en voorzien te zijn van de originele stickers en beschermfolie. Tevens dient het product ongeregistreerd/ongeactiveerd te blijven. Indien dit niet het geval is zal omruiling niet mogelijk zijn.

Gereedmelding van uw reparatie geschiedt per mail en telefonisch.